Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
města Pečky
JPO-II

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Internetový server ani samotné stránky nesbírají žádné informace o návštěvnících stránek a nepoužívají ani soubory cookies. Soubory cookies využívá pouze počítadlo přístupů http://counter.cnw.cz.

Na stránkách je umístěn elektronický formulář umožňující návštěvníkům odeslání dotazů. Žádné jiné osobní údaje nejsou žádným způsobem získávány.


Některé odkazy na těchto stránkách odkazují na webové stránky jiných subjektů. Nemáme možnost ovlivnit jejich obsah ani způsob jakým nakládají s osobními údaji návštěvníků a proto neručíme za bezpečnost přístupu na ně.


Často kladené dotazy 

 1. Jsou při návštěvě stránek požadovány nebo jiným způsobem sbírány osobní údaje návštěvníků?|
 2. K jakému účelu jsou použity osobní údaje?|
 3. Jsou kontaktní údaje trvale uloženy?|
 4. Používají stránky soubory cookies nebo kontrolu IP adres?|
 5. Jak mohu odstranit kontaktní údaje které jsem poskytl prostřednictvím stránek?|
 6. Jak mohu změnit svoje kontaktní údaje?|
 7. Co bych měl ještě vědět o svém soukromí?|
 8. Oznámení změn|

 

Jsou při návštěvě stránek požadovány nebo jiným způsobem sbírány osobní údaje návštěvníků? 

 • Stránky obsahují elektronický formulář odesílaný nezašifrovaným způsobem, prostřednictvím poštovního klienta uživatele a vyžadující sdělení kontaktních informací (jméno a emailová adresa, případně telefonní číslo nebo poštovní adresu).
 • Elektronický formulář slouží výhradně pro příjem dotazů a požadavků návštěvníků stránek, resp. k odeslání objednávky účasti na seminářích

> nahoru k úvodu stránky <


K jakému účelu jsou použity osobní údaje?

 • Kontaktní informace sdělené prostřednictvím tohoto formuláře slouží pouze k účelu ke kterému je formulář určen a nejsou použity k žádnému jinému účelu, ani předány jinému subjektu

nahoru k úvodu stránky <


Jsou kontaktní údaje trvale uloženy?

 • Kontaktní údaje jsou ukládány pouze na dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašich dotazů a připomínek, případně k vyřízení Vaší objednávky. Po vyřízení, nedojde-li k uzavření smlouvy o dodávce některé z nabízených služeb, jsou všechny kontaktní údaje odstraněny ze systému.

> nahoru k úvodu stránky <


Používají stránky soubory cookies nebo kontrolu IP adres?

 • Stránky nepoužívají cookies, ani kontrolu přístupových IP adres. Soubory cookies jsou prohlížeči zasílány pouze ze serveru http://counter.cnw.cz který zajišťuje provoz počítadla přístupů umístěného na úvodní stránce prezentace. Cookies odeslané tímto serverem slouží k evidenci přístupů na stránku s počítadlem, zjištění statistických údajů o doméně ze které je na stránku přistupováno, typu prohlížeče a OS.


> nahoru k úvodu stránky < 


Jak mohu odstranit kontaktní údaje které jsem poskytl prostřednictvím stránek?

 • Kontaktní údaje které byly poskytnuty prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na našich stránkách lze odstranit:
 • zasláním e-mailu s požadavkem na odstranění kontaktních údajů

> nahoru k úvodu stránky <


Jak mohu změnit svoje kontaktní údaje? 

 • Kontaktní údaje které byly poskytnuty prostřednictvím elektronického formuláře lze změnit:
 • opětovným odesláním tohoto formuláře s uvedením požadovaných změn a předmětem zprávy "ZMĚNA"
 • zasláním e-mailu s požadavkem na změnu údajů

> nahoru k úvodu stránky <


Co bych měl ještě vědět o svém soukromí? 

 • Některé odkazy na našich stránkách vedou na internetové stránky vytvořené a spravované třetími stranami. Nemáme žádnou možnost jejich kontroly a neneseme ani žádnou zodpovědnost za jejich dostupnost, přístupnost, ani za jejich obsah či bezpečnost.

> nahoru k úvodu stránky <


Oznámení změn

 • Dojde-li v budoucnu ke změnám v některém z výše uvedených bodů, bude tato změna s předstihem zveřejněna na této stránce.

> nahoru k úvodu stránky <


 

AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright Jednotka SDH JPO-II hasičů JPO-II Pečky © 2009. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log, a popisovaných postupů, nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu majitele. Některé části webových stránek obsahují loga třetích stran, na které se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.
Design by Webstudio JV-ARMS © 1999 - 2009

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
Město Pečky - Jednotka SDH JPO-II hasičů - poskytuje informace uvedené na tomto webu jako veřejnou službu a vyhrazuje si právo  kdykoli je, bez předchozího upozornění změnit a aktualizovat. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikovat obsah těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.Stránky obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 |

Copyright Město Pečky - JSDH JPO-II, all rights reserved. © 2009
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster